Kontakt

Contact

Jak nás najdete

Naše hlavní sídlo se nachází ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde nás můžete kontaktovat na následující adrese:

Continental Aftermarket GmbH
Division Interior
BU Commercial Vehicles & Aftermarket

Postfach (lockbox) 90 01 20
60441 Frankfurt am Main
Germany
Guerickestrasse 7

Phone: +49 1805-221242
Mon to Fri 9am - 12pm and 1-5pm
(0,14€/min from German landline, 
max. 0,42€/min from German mobile network)

Fax: +49 69 761061

Naše fakturační adresa

Continental Aftermarket GmbH

ATE v zahraničí

France
Continental Automotive Trading France SAS

1 rue de Clairefontaine - BP 65
F-78512 RAMBOUILLET Cedex


Italy
Continental Automotive Trading Italia S.r.l., - Divisione ATE

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia
Tel. +39 0235680.1
Fax +39 0235680325
info.conumatori@continental-corporation.com


Spain
Continental Automotive Spain

S.A.C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 0 911 266 934
Fax: +34 0 914 909 006

North America
Continental Interior Division
BU Commercial Vehicles & Aftermarket

6755 Snowdrift Road
Allentown, PA 18106
Tel: 800 564 5066 or 610 366 8489
Fax: 800 752 7224 or 610 366 9837
E-mail: salessupport-us@ate-na.com

Central and South America
Continental Brasil Industria Automotiva Ltda.

1st Floor
R. Endres 1424
07043-000 Guarulhos Itapegica
Sao Paulo, Brazil
Tel: +55 (0) 800 7700 107

Dodržování předpisů a boj proti korupci

Společnost Continental zanesla své základní hodnoty a etické standardy, jako je integrita, poctivost a dodržování právních předpisů do Kodexu chování, BASICS a do Zásad správy a řízení společnosti. Naše firemní kultura se orientuje na základě těchto základních hodnot.

Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, které neodpovídají našim základním hodnotám, můžete se na nás obrátit prostřednictvím naší horké linky. Je samozřejmé, že bezúhonné chování nevede k žádným nevýhodám. Samozřejmě, že se na nás můžete obrátit i anonymně. 

Další informace a kontakt