Datenschutz & Cookies

Continental AG - Právní informace

Upozornní o ochraně údajů:

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Proto provádíme svou činnost v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. V následujícím textu se dozvíte, jaké informace můžeme shromažďovat, jak s nimi nakládáme a komu je můžeme zpřístupnit. Osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy) shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek pouze tehdy, pokud nám tyto údaje poskytnete dobrovolně (např. při registraci, účastí v průzkumu) nebo pokud jste k tomu dali svůj souhlas nebo pokud to umožňují příslušná právní ustanovení o ochraně vašich údajů.

Právo na informace

Máte právo na základě své žádosti získat bezplatně informace o osobních údajích, které jsou u nás o vás uloženy. Kromě toho máte právo na opravu, zablokování a vymazání nesprávných údajů. Pokud máte v této souvislosti jakékoli dotazy, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, e-mail: dataprotection@conti.de. Pokud v rámci našich webových stránek vstoupíte na stránky a soubory a budete požádáni o zadání osobních údajů, rádi bychom vás upozornili, že tento přenos dat přes internet není bezpečný, a údaje tak mohou být zpřístupněny nebo zfalšovány neoprávněnými osobami.

Právo na odstoupení

Souhlas se shromažďováním a používáním údajů můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu. Za tímto účelem nás kontaktujte např. na e-mailové adrese ate.bremsencenter@continental-corporation.com .

Důvod použití

Obecně používáme vámi poskytnuté osobní údaje 

    pro zodpovězení vašich dotazů;
    pro zpracování vaší objednávky; nebo
    pro poskytnutí přístupu k určitým informacím nebo nabídkám.

Pro udržení vztahů s klienty upozorňujeme,

  • že ukládáme a zpracováváme vaše osobní údaje a předáváme je v rámci společnosti Continental Aftermarket GmbH nebo jiným společnostem koncernu Continental.
  • že my (nebo třetí strana naším jménem) můžeme použít osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně nabídky společnosti Continental Aftermarket GmbH na podporu vašich obchodních potřeb nebo k provádění online průzkumů, abychom lépe porozuměli potřebám našich zákazníků.

 

Samozřejmě respektujeme, když nám nebudete chtít poskytnout své osobní údaje pro podporu našeho vztahu se zákazníky (zejména pro účely přímého marketingu nebo průzkumu trhu). Vaše osobní údaje nebudeme přeprodávat ani jinak poskytovat na trhu třetím stranám, s výjimkou společností koncernu Continental.

Informace související s komunikací nebo používáním

Když přistupujete na naše webové stránky prostřednictvím telekomunikačních služeb, údaje jsou automaticky technickými prostředky generovány související s touto komunikací (např. adresa internetového protokolu – IP adresa) nebo údaje související s používáním (např. údaje o začátku a délce používání telekomunikačních služeb). Z nich lze případně vyvozovat závěry o osobních údajích. Pokud je shromažďování, zpracovávání a používání vašich údajů souvisejících s komunikací nebo používáním nezbytně nutné, podléhá právním předpisům o ochraně údajů.

Účel použití

Společnost Continental Aftermarket GmbH bude shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje, které jste poskytli online, pouze pro účely, které vám byly sděleny, s výjimkou případů pro shromažďování, zpracování nebo používání

  • a slouží k dalšímu účelu, který přímo souvisí s původním účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny;
  • a jsou nezbytné pro přípravu, sjednání a plnění smlouvy s vámi; a jsou nezbytné z důvodu právní povinnosti nebo úředního či soudního příkazu.;
  • a jsou nezbytné k prokázání nebo ochraně právních nároků nebo k obraně před soudními spory; nebo slouží k zabránění zneužití nebo jiným protiprávním činnostem, např. úmyslným útokům na systémy k zajištění bezpečnosti údajů.

 

"Cookies"

Na stránkách společnosti Continental Aftermarket GmbH se používají soubory cookie. Tyto cookie soubory se používají k ukládání informací pro vyvolání dalších stránek. Soubory cookie jsou aktivní pouze po dobu, kdy je prohlížeč otevřen. Prohlížeč je pak automaticky odstraní. Pokud si nepřejete povolit nastavení souborů cookie, nastavte si prosím svůj počítač odpovídajícím způsobem; používání webových stránek společnosti Continental Aftermarket GmbH je možné i přes zablokování souborů cookie.

Bezpečnost

Společnost Continental Aftermarket GmbH používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo změnou a před neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Odkazy na další webové stránky

Webové stránky společnosti Continental Aftermarket GmbH obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost Continental Aftermarket GmbH neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani za obsah těchto jiných webových stránek.

Změny zásad ochrany osobních údajů

S dalším rozvojem internetu budeme průběžně upravovat i naši politiku ochrany osobních údajů. O případných změnách vás budeme včas informovat na této stránce. Tuto stránku byste proto měli pravidelně navštěvovat a informovat se o aktuálním stavu zásad o ochraně osobních údajů.

Otázky a připomínky

Společnost Continental Aftermarket GmbH bude reagovat na všechny předmětné žádosti o přezkoumání a případnou opravu, změnu nebo vymazání osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim zásadám o ochraně osobních údajů (např. k prohlížení a aktualizaci vašich osobních údajů), klikněte na odkaz "Kontakt" v horní liště menu a pošlete nám svůj dotaz.