Vše, co autoservis potřebuje

Speciální nářadí od ATE

Odsávací balónek

Číslo položky
03.9314-5900.3
760068

ATE odsávací balónek slouží k odsávání staré brzdové kapaliny z vyrovnávací nádržky vozidla.
Nezbytný pracovní krok před výměnou brzdové kapaliny nebo odvzdušňováním, aby se nečistoty nedostaly do celého brzdového systému. Vhodné použití také při zatlačování pístku brzdiče během oprav na brzdovém systému, kdy za určitých podmínek, musí být brzdová kapalina odsáta, aby nedošlo k přetečení brzdové kapaliny z vyrovnávací nádržky. ATE odsávací balónek je ideální pomocník pro nastavení hladiny brzdové kapaliny na značku "Max" ve vyrovnávací nádržce po všech servisních úkonech na brzdovém systému.