Vše, co autoservis potřebuje

Speciální nářadí od ATE

Tester brzdové kapaliny BFCS 300

Číslo položky
03.9311-0073.4
730085

Brzdová kapalina je hygroskopická, která časem přijímá vzdušnou vlhkost a tím se snižuje její kvalita, klesá bod varu. Proto musí být pravidelně měřena a měněna.


Tester brzdové kapaliny ATE BFCS 300 umožňuje měření mokrého bodu varu u všech běžně aplikovaných brzdových kapalin na glykolové bázi (DOT3, DOT 4, DOT 5.1). Testování probíhá termickým ohřevem bodu varu, jediného způsobu přesného zjištění aktuálního bodu varu, a to nezávisle na typu brzdové kapaliny.


Test začíná odběrem brzdové kapaliny pipetou na jednorázové použití z vyrovnávací nádržky brzdového systému. Odebraný vzorek se poté vypustí do zkušebního kelímku na vzorky pro jednorázové použití. Pipety a kelímky na vzorky jsou součástí sady na odběr vzorků. Odebraný vzorek brzdové kapaliny se poté ohřeje v testeru ATE BFCS 300. Naměřená hodnota (teploty do 300 °C) se zobrazí na digitálním čelním panelu přístroje a může být s volitelně dodanou tiskárnou zdokumentována. Samotné měření trvá přibližně 30 sekund.


Integrované krátkodobé a dlouhodobé počitadlo ukládá do testeru počet provedených měření. Posledních 10 provedených měření lze zobrazit pomocí dotykové klávesnice a s volitelně dodanou tiskárnou případně vytisknout. Širokopásmový zdroj napětí umožňuje napájení elektrickým napětím v rozmezí 90 – 250V. Tester ATE BFCS 300 je certifikován označením CE.

 

Cena:
Na vyžádání

Výhody

  • Přesné určení bodu varu brzdové kapaliny metodou ohřevu k bodu varu
  • Lze aplikovat na všechny typy brzdových kapalin na glykolové bázi s bodem varu do 300 °C
  • Velmi snadná obsluha

Rozsah dodávky

  • Kompletní přístroj
  • Pět náhradních pipet na jednorázové použití a pět kelímků na vzorky pro jednorázové použití
  • Návod k obsluze

Upozornění

Nikdy nepoužívejte tester bez vzorku brzdové kapaliny.

Technická specifikace

Přesnost měření:  
Při 150-200 °C +/- 4 do +/- 6 °C
Při 200-280 °C +/- 7 do +/- 9,5 °C
Při 280-300 °C +/- 10 do +/- 15 °C
Doba měření: 15 až 35 sekund
Příkon: Při měření 170 VA
  Naprázdno 33 VA
Rozměry: v x š x d 180 x 225 x 225 mm
Hmotnost: 1,6 kg